1. Những câu hỏi mà bạn phải đọc và trả lời đều nằm ở khung bên phải. Đọc to mỗi câu hỏi và sau đó trả lời trong khoảng từ 1-2 câu. Khi bạn xong với phần câu hỏi, đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Anh.
 2. Để có chất lượng tốt nhất, hãy thu âm bằng tai nghe hoặc mi-crô trong môi trường yên tĩnh.
 3. 1. Nhấn vào mục Record your English pronunciation ở giữa màn hình và khung cửa sổ SpeakPipe sẽ hiện lên.
 4. 2. Nhấn Start recording ở khung SpeakPipe và bắt đầu phần đọc của bạn. (Di chuyển khung SpeakPipe khỏi khung câu hỏi bên phải.)
 5. 3. Sau khi xong, nhấn Stop hoặc chờ phần thu tự động dừng sau 3 phút.
 6. 4. Nếu muốn, bạn có thể nghe lại phần thu âm của mình bằng cách nhấn Replay ở khung SpeakPipe. Nếu bạn thích phần thu âm của mình, nhấn Proceed. Nếu bạn không thích và muốn thu lại lần nữa, nhấn Reset Yes.
 7. 5. Nếu bạn không muốn nghe lại phần thu âm của mình trước khi gửi thì hãy nhấn Skip.
 8. 6. Điền đầy đủ thông tin của bạn và nhấn Send.

Đọc to mỗi câu hỏi và sau đó trả lời từng câu hỏi trong khoảng từ 1-2 câu:

 1. What is your name?
 2. How old are you?
 3. Where and what do you study/work?
 4. Do you have a large family?
 5. What do you usually do in your free time and at the weekends?
 6. What goal do you hope to achieve with better English speaking skills?
 7. Do you like to exercise or play sports? What sport or physical activity do you do and how often?
Bây giờ hãy đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Anh: "one, two, three, four, ..."